Twister
Vi har öppet som vanligt! Vårt säljteam och fabrik finns tillgängliga om du behöver assistans.

Blogg Powerbank Laddning

Här förklarar vi förhållandet mellan den angivna kapaciteten hos en powerbank i mAh och antalet gånger man kan ladda en mobil eller en surfplatta innan powerbanken måste laddas på nytt.

Powerbankens kapacitet
En powerbanks kapacitet anges i mAh (milliampere hours). Detta är ett mått på hur mycket laddning som finns i powerbanken. Industristandard är att ange den totala ackumulativa laddningen som finns lagrad i powerbankens battericeller som dens kapacitet.

Det antas ibland felaktigt att all laddning i powerbanken kan överföras till batteriet hos enheten som laddas utan några förluster. I själva verket är det dock så att en del energi går förlorad när laddning överförs från powerbanken till en mobil eller surfplatta. Detta gäller för alla powerbanks, oavsett varumärke.

Vad händer med den förlorade energin?
När laddningen/energin överförs från powerbanken till den anslutna enheten (exempelvis en mobil) uppstår energiförlust vid flera olika stadier:

1) De industristandardiserade cellerna som används i powerbank har normalt 3.7 volt i output. Denna spänning måste ökas till 5 volt via powerbankens interna kretsar eftersom det är ett standarden för ett USBs gränssnitt. Engeriförlusten vid denna process är ca 10-15%.

2) När energin lämnar powerbanken så kommer det även att uppstå elektriskt motstånd i kabeln. Kabelns kvalité och längd har också en inverkan. En kabel som är en meter lång och av dålig kan ha väldigt högt elektriskt motstånd vilket resulterar i en stor energiförlust, jämfört med en kortare kabel av god kvalité.

3) När laddningen/energin når enheten som laddas så måste spänningen återigen konverteras, denna gång från 5 volt ned till ca 4 volt för att matcha enhetens interna batteri. Denna konvertering leder till ytterligare energiförlust.

4) Egenskaperna hos kretsarna i din anslutna enhet kan påverka hur mycket energi som går förlorat vid detta stadie. Om din enhet har en snabb laddningsfunktion är det sannolikt att laddningen kommer att vara mindre effektiv, eftersom hastighet prioriterats över effektivitet. Enheter av lägre kvalité tenderar att vara mindre effektiva på energikonvertering, även vid normala laddningshastigheter.

5) Slutligen så kan batteriets kvalité och livslängd påverka hur mycket energi som kan upptas. Om din telefon till exempel är 1-2 år gammal så laddas den sannolikt inte lika effektivit som en nyare telefon med ett batteri som inte laddats lika många gånger. Varje laddning innebär att nästa laddning blir något mindre effektiv och över tid så kan det resultera i stora energiförluster.

Vad händer med den förlorade energin?
Energy "förloras" i för av värme och det är därför enheter som laddas ofta blir väldigt varma. Alla våra powerbanks har fler säkerhetsfunktioner, varav en är överhettningsskydd vilket innebär att powerbanken stängs av om den blir för varm.

Om du vill veta mer om våra Powerbanks så är du välkommen att fylla i vårt offert-formulär. En dedikerad Account Manager kommer att ta kontakt med er så snart som möjligt.


flashbay Författare:Sam Sanchez
Bli först med att lämna en kommentar:
*
* Kommer aldrig att visas
(Om tillämpligt)
Kommentarer från författaren kommer att skickas till dig via e-post.
Vid inlämning av detta formulär behandlas dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.