Om ossMiljön

Vår politik

 • Som ansvarigt globalt företag tror Flashbay att det är viktigt att visa vår miljö den grad av omsorg och respekt som den förtjänar. Vi strävar efter att skydda miljön genom att förebygga föroreningar och göra ständiga förbättringar av relevanta processer samtidigt som vi följer lagar och förordningar.

Våra CO2-utsläpp

 • All belysning och elektriska apparater (med undantag av vår server) stängs ner varje kväll för att spara energi. Om någon enhet har en energisparande funktion är detta aktiverat. Där så är möjligt undviker Flashbay användandet av glödlampor.
 • Flashbay har en policy att uppgradera vår datorisererade teknik med nyare energieffektivare modeller, förbättra prestanda, minska energiförbrukning och öka energieffektivitet.
 • Flashbay bedriver återvinning av både produktionsmaterial och kommersiellt avfall i alla företagets platser i världen.

Processeffektivitet

 • Flashbaytransporterna bearbetas i bulk för att minimera antalet leveransdagar som krävs för att flytta din beställning från vår tillverkare till slutleveransdestination.
 • Flashbay har valt TNT för sjöfartsbeställningar till våra kunder. För att minska vår klimatpåverkan valde vi en kurir som aktivt strävar efter att minimera påverkan på miljön

Våra produkter

 • Flashbay erbjuder produkter tillverkade av återvunnet material, för kunder som delar vår oro för miljön och därför efterfrågan dessa.
 • Flashbay strävar efter att använda förpackningar gjorda av återvunnet material.

Medarbetare

 • Alla Flashbays anställda uppmuntras att spegla företagets miljövärderingar genom att återvinna och spara energi.
 • Alla Flashbays anställdas resor till och från arbetet sker genom att använda antingen kollektivtrafik eller till fots, för att hålla vår klimatpåverkan med hänsyn till personalens resor så låga som möjligt.
 • Vi uppmuntrar alla våra kunder och leverantörer som delar vår oro för miljön att genomföra sin egen politik och metoder för att minimera inverkan de har på miljön.