Om ossIntegritetspolicy

Integritetspolicy

Information om oss

flashbay.se är en webbsida som drivs utav Flashbay Electronics Europe Limited och Flashbay Limited ("oss").

Flashbay Electronics Europe Limited är registrerat i Ireland under företagsnummer 616387. Registrerat kontor: 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.
Flashbay Limited är registrerat I England & Wales under företagsnummer 04676938. Registrerat kontor: 6 Fountain Centre, Imperial Wharf, London SW6 2TW.

Våra kontaktuppgifter är: Telefon (SE) 0200-125075 Email: contactndtsaip@flashbay.com

Direktören för Flashbay Electronics Europe Limited är Stephen Webster. Direktörerna för Flashbay Limited är Stephen Webster och Mr Ieuan Williams.

Flashbay säljer enbart till företag (B2B) och säljer inte till enskilda konsumenter.

Som hanterare utav dina personuppgifter så följer vi EU lagen dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du gör affärer med ditt företag eller din organisation.

Personuppgifter vi samlar i samband med affärsverksamhet med ert företag eller organisation

I samband med vår service till ditt företag eller organisation kan dessa typer av personuppgifter samlas in, används, lagras och överföras av oss innehålla:

 • Personuppgifter: Inkluderar ditt förnamn, mellannamn och efternamn.
 • Kontaktuppgifter: Inkluderar er företagsadress, faktureringsadress, leveransadress och telefonnummer. E-postadress.
 • Transaktionsdata: inkluderar detaljer om betalningar för produkter och tjänster som företaget eller organisationen köper från oss..
 • Tekniskinformation: Internet-adress (IP-adress), webbläsartyp och -version, tidszonens inställning och plats, plug-intyper för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter som används för att komma åt vår webbplats.
 • Användningsdata: inkluderar hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster.
 • Marknads- och kommunikationsdata: inkluderar dina preferenser när du tar emot marknadsföring från oss och dina kommunikationspreferenser.

Hur samlar vi personuppgifter?

I samband med vår service till ditt företag eller organisation så är dina personuppgifter samlade via dessa metoder:

 • Direktkontakt: : Via person på telefon, email,post eller via uppgifterna som uppgetts vid förfrågan hos oss för våra produkter och tjänster.
 • Automatiserad teknik: När du använder vår webbplats för att fråga om eller köpa våra produkter och tjänster.
 • Från tredje parti: När du granskar våra produkter och tjänster på tredjeparti recension webbsidor.

Hur använder vi personuppgifter i samband med affärsverksamhet med ditt företag eller organisation?

I samband med vår service till ditt företag eller organisation används personuppgifter på följande sätt:

Syfte / Användning Typ av Data Laglig grund för bearbetning
För att först kontakta dig för att diskutera önskemål till ditt företag eller din organisation Identitet
Kontakta
Teknisk
- Samtycke och / eller
- Nödvändigt för våra legitima intresse (att svara på en förfrågan som gjorts av ditt företag eller företag)
Att bearbeta och leverera beställningar som läggs utav ditt företag eller organisation Identitet
Kontakta
Transaktion
Teknisk
- Prestanda av ett kontrakt med ditt företag eller organisation och / eller
- Nödvändigt för våra legitima intresse (att behandla och leverera en beställning från ditt företag eller organisation); och / eller
- Att följa en lagstadgad skyldighet
För att hantera våran relation med ert företag eller organisation vilket kan infatta:
- Kontakt för att granska tidigare beställningar som din verksamhet eller organisation har gjort.
- Återuppta kontakt med ditt företag eller organisation om framtida behov.
- Meddela ert företag eller organisation om ändringar av våra produkter,service eller policy.
Identitet
Kontakta
Transaktion
Teknisk
Användande
Marknadsföring och kommunikation
- Prestanda av ett kontrakt med ditt företag eller organisation; och / eller
- Nödvändiga för våra legitima intressen (att återuppta kontakt med ditt företag eller organisation för att se över dina tidigare beställningar, dina framtida behov och förbättra våra kundservicestandard); och / eller
- TDitt företags eller organisationen berättigade intressen (meddelar ditt företag eller organisation om förändringar bland våra produkter, tjänster eller policyer); och / eller
- Att följa en lagstadgad skyldighet.
Att svara på Klagomål, rättsliga åtgärder eller att samla utestående skulder Identitet
Kontakta
Transaktion
Teknisk
Användande
Marknadsföring och kommunikation
- Att följa en laglig skyldighet; och / eller
- Nödvändiga för våra legitima intresse (för att säkerställa att klagomål kan svaras exakt, för att säkerställa att rättsliga åtgärder kan bedrivas eller försvaras, för att säkerställa att utestående skulder kan samlas in).
Att administrera och skydda vår verksamhet och vår webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hosting av data) Identitet
Kontakta
Transaktion
Teknisk
Användande
Marknadsföring och kommunikation
- Att följa en lagstadgad skyldighet; och / eller
- Nödvändiga för våra legitima intress (för att driva vår verksamhet, webbplatser och tekniska tjänster för att förhindra bedrägeri).
Att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten hos den annonsering vi ger till dig Identitet
Kontakta
Transaktion
Teknisk
Användande
Marknadsföring och kommunikation
- NNödvändig för våra legitima intressen (att analysera hur kunderna använder våra produkter / tjänster, utvecklar dem, växer vår verksamhet och informerar vår marknadsstrategi)
Att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter / tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter Identitet
Kontakta
Transaktion
Teknisk
Användande
Marknadsföring och kommunikation
Nödvändigt för våra legitima intressen (för att analysera kundanvändning, uppdatera vår hemsida, utveckla vår verksamhet och informera vår marknadsstrategi
För att visa recensioner som du skickar om våra produkter och tjänster på webbplatser från tredje parti Identitet
Transaktion
Nödvändigt för våra legitima instresse (För att främja kvaliteten på våra produkter och tjänster).
För att visa innehåll som du skickar till vår blogg Identitet
Kontakt
Teknik
Nödvändigt för våra legitima instresse (Att visa innehåll som du kan dela på vår blogg)

Ändringar av syfte

Vi kommer enbart att använda dina personliga uppgifter enligt förklaringarna som du ser ovanför här, men om vi anser att vi behöver använda det av en annan anledning och det är förenligt med det ursprungliga syftet. Vänligen kontakta oss för en förklaring om hur någon ny bearbetning är kompatibel med det ursprungliga syftet.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig och förklara vilken rättslig grund som tillåter oss att göra det. Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din kunskap eller samtycke, enligtt ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi håller vår Integritetspolicy regelbundet uppdaterad och vi lägger upp alla uppdateringar på den här webbsidan. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 24 maj 2018.

Marknadsföring av tredje parti

Din personliga information kommer inte att överföras till något tredje parti för att skicka dig marknadsföring.

Tredje parti länkar eller data

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och / eller applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan det vara möjligt för tredje part att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts webbplatser och ansvarar inte för deras sekretesspolicy. När du lämnar vår hemsida uppmanar vi dig att läsa sekretesspolicyerna för varje webbplats du besöker.

Sekretesssäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter ska ges ut, används eller öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Vi begränsar också tillgången till dina personuppgifter till endast de anställda, rådgivare, affärspartners och leverantörer som har ett företag behöver veta. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt.

Vi har infört förfaranden för att ta itu med eventuella misstänkta brott mot personuppgifter och meddelar dig och eventuell tillämplig reglerare om ett brott där vi är lagligen skyldiga att göra det.

Delning av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi driver flera enheter under varumärket Flashbay, inklusive i Storbritannien, USA, Australien, Kina och Filippinerna. Genom vår service till ditt företag eller din organisation kan det ibland krävas hjälp från eller våra medarbetare som ska utföra flera Flashbay-tjänster och där måste vi dela data med andra Flashbay-anställda,vi ser dock till att vi till dom ger samma skyddsnivå för personuppgifter som det har i EES.
Några av våra externa leverantörer är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) så att behandlingen av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES. I sådana fall ser vi till att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade. Vi kan också använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen, som ger samma skyddsnivå för personuppgifter som den har inom EES.

Vem lämnar vi personuppgifter till?

I samband med vår service till ditt företag eller organisation kan personuppgifter lämnas till följande partier:

Typ av mottagare Anledning
Andra Flashbay anställda Att ge support och utveckla relationen mellan oss och ditt företag eller organisation, men också för att förse dig med produkter och tjänster, att svara på dina förfrågningar eller på annat sätt kommunicera med dig
Kurier eller uppfyllande företag För leveranser eller upphämtning
Tredje partis kundomdömes hemsida För att du ska kunna lämna ett omdöme om våra produkter och service och du väljer att göra det.
Juridiska eller skuldåterbärande rådgivare Att ge råd om juridiska frågor och / eller se till att förfallna skulder samlas in
Med tillsynsmyndigheter eller myndigheter För att uppfylla våra lagligliga skyldigheter
Andra Tredje part till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt, om vi förvärvar andra företag eller omstrukturerar vår verksamhet, kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta sekretessmeddelande.

Dessa parter är skyldiga att se till att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats och behålla sekretessen för dina personuppgifter och att endast använda dina personuppgifter under tillhandahållandet av sådana tjänster och i enlighet med våra instruktioner.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som nödvändigt för att stödja våra legitima intresse när det gäller att hantera ditt företag eller organisation och sedan i tillräcklig tid för att säkerställa att våra skyldigheter enligt England och Wales lagar och att stödja eller försvara eventuella påståenden från eller mot oss. Efter denna tid kommer data att anonymiseras eller raderas.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Du har rätten till:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och för att kontrollera att vi lagligt behandlar det.
 • Begär korrigering gällande dina personuppgifter Detta gör att du kan få uppgifter korrigerade. Observera att vi kan behöva verifiera de nya uppgifterna du ger oss.
 • Begär borttagning av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att radera personuppgifter där det inte finns någon anledning till att vi fortsätter att bearbeta den. Du kan också be oss att radera dina personuppgifter där du har framgångsrikt invänt mot behandlingen (se nedan), där vi kanske har behandlat din information olagligt eller var vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa en laglig skyldighet. Observera att vi kanske inte alltid kan ta bort uppgifterna av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas till dig, om det är tillämpligt, som svar på din förfrågan.
 • Objekt att bearbeta av dina personuppgifter där vi är beroende av ett legitimt intresse (eller tredje parts) och det finns något om din speciella situation som gör att du vill göra invändningar mot bearbetning på den här grunden eftersom du känner att det påverkar din grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända mot var vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande berättigade skäl att behandla din information som strider mot dina rättigheter och friheter.
 • Begär begränsing av behandlingen utav dina personuppgifter. På så sätt kan du be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa datans noggrannhet, (b) där vår användning av uppgifterna inte är laglig men du inte vill att vi ska radera det, (c) där du behöver för oss att hålla data även om vi inte längre behöver det som du behöver för att etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har övertygande lagliga skäl att använda den.
 • Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje parti. Vi kommer att ge dig, eller en tredje parti du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav samtycke för att vi ska använda eller där vi använde informationen för att genomföra ett avtal med ditt företag eller organisation.
 • Återkalla samtycke när som helst där vi är beroende av samtycke att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av någon bearbetning som utförts innan du återkallar ditt samtycke eller behandling som utförts med annan rättslig grund än samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan vi kanske inte tillrätthålla vissa produkter eller tjänster till ditt företag eller din organisation.
 • Frågor?

  Om du har några frågor eller klagomål gällande hur vi använder dina personuppgifter, eller om du önskar eller om du vill utöva någon av dina rättigheter avseende dina personuppgifter,vänligen maila data.questionsasdnitp@flashbay.com eller skriv till oss via vår företagsadress. Vi kommer svara er så snart som möjligt. Svartid beror på typen och komplexiteten i förfrågan och volymen av förfrågningar som behandlas. Max tid för behandling är 1 månad.

  Regulator

  Dataskyddskommissionen (DPC) är tillsynsmyndigheten för dataskydd i Irland.
  Information Commissioner kontor (ICO) är regulator för dataskydds-förordningen i Storbritannien.