Twister
Vi har öppet som vanligt! Vårt säljteam och fabrik finns tillgängliga om du behöver assistans.

Blogg Skriv Cache

En av de mer tekniska frågorna vi får här på Flashbay är om  "skriv cache". Våra senaste blogginlägg förklarar vad skriv cache är och hur det fungerar.

Skriv "cache" är den process varigenom en enhet inte omedelbart klarar att skriva en fil, utan "cachar" någon del av den för att slutföra vid ett senare tillfälle. När en USB-lagringsenhet sätts in i en dato kan filer både skrivas till enheten och avläsas från den. För att förbättra sin prestanda kan en dator använda sitt snabba, flyktiga (RAM) minne för att samla skrivkommandon som skickas till USB-lagringsenheten och "cacha" dem tills den långsammare, externa lagringsenhet kan skrivas till vid senar tillfälle. Andra appliaktioner kan då köras fortare, utan att behöva vänta på den externa lagringsenheten ska bearbeta skrivning av data. Denna process ökar systemets prestanda men innebär även en förstärkt risk för dataförlust vid systemfel, strömavbrott eller osäker borttagning av extern lagringsenhet. Om den externa enheten tas bort innan enheten spolar cache-minnet och fullföljer hela skrivoperation är det möjligt att filen inte kommer vara läsbar. Naturligtvis är det så att desto större filstorlek, desto längre process.
Windows standardinställningar inaktiverar faktiskt "skriv cache" för att möjliggöra snabb borttagning av maskinvara av externa enheter utan att behöva använda "Säker borttagning av maskinvara" ikonen. Dock så skulle vi ändå rekommendera att använda denna funktion för extra säkerhet.
Risken för ström- och systemfel är tillräckligt liten för att motivera de ökade prestandafördelarna som skriv cache innebär. Korrekt utmatning av USB-enheten genom att välja lämpligt utmatningsalternativ före avlägsnandet bör leda till att cache-minnet spolas och datan skrivs korrekt till enheten.

Om du skulle vilja ha USB-minnen med tryck för ditt nästa möte, konferens eller event så fyll i vårt offert-formulär. En Account Manager kommer då att ta kontakt så snart som möjligt.


flashbay Författare:Chris Anguelov
Bli först med att lämna en kommentar:
*
* Kommer aldrig att visas
(Om tillämpligt)
Kommentarer från författaren kommer att skickas till dig via e-post.
Vid inlämning av detta formulär behandlas dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.