Tjänster AutoRun-funktion

AutoRun Funktion

Individanpassade USB minnen från Flashbay är unika på det sätt att de stödjer en funktion som kallas"AutoRun", något som de flesta standard USB minnen inte erbjuder. Denna funktion gör att din förinstallerad data, t.ex. en presentation, startar automatiskt när användaren pluggar in USB minnet i sin dator.

AutoRun funktionen fungerar på så sätt att du lägger till en extra fil till ditt USB minne som kallas AutoRun.inf. Om du vill att Flashbay förinstallerar din data hjälper vi gärna dig med att installera AutoRun funktionen åt dig. Alternativt kan vi, om du så föredrar, ge dig information om hur du själv installerar AutoRun funktionen.

Varför använda AutoRun?

Exempel: När du använder USB-minnen som ett marknadsföringsverktyg för att distribuera ett antal PDF-filer kan du använda AutoRun funktionen för att försäkra dig om att det viktigaste dokumentet kommer upp direkt när kunden pluggar in USB-minnet. Vissa företag föredrar att AutoRun en Flash eller HTML meny för att underlättar navigering mellan de olika dokument som är lagrade på USB-minnet.

Observera dock att de senaste operativsystem för datorer har minskat sitt stöd för autorun för att förbättra säkerheten. USB-minnen har blivit vanligare under åren, kan den stora majoriteten av användarna lätt att hitta en presentation på USB-minnet utan behov av att AutoRun.

Med vilket operativsystem kommer AutoRun att fungera med?

AutoRun Kompatibilitet av låsta (skrivskyddad) delningen av Dual Zone USB-minnet.
Kommando Windows 7 - 11 Mac Kommando
AutoRun på USB-minnet Open=xxx.exe or AutoRun
AutoRun av extern URL Shellexecute=http://xxx.com
AutoRun av extern URL med start av hjälpprogram Open=helper.exe http://xxx.com

AutoRun stöds, men operativsystem tvingar användaren välja i en dialogruta innan AutoRun körs.

AutoRun stöds inte

OBS: En del företag hindrar USB-minnen och CDs från AutoRun på företagsdatorer genom att göra förändringar i varje dators register eller nätverksmiljö, detta som en säkerhetsåtgärd. Dock är detta enligt vår erfarenhet ganska ovanligt.