Twister

FAQFlashbays garanti

Hur länge gäller garantin?

Garantin är 10 år för USB-minnen och 2 år för alla andra produkter från det beställningsdatum som anges på fakturan/kvittot. Garantin på 10 år för USB-minnen gäller beställningar som gjorts efter den 10e augusti 2009. För beställningar som gjorts innan detta datum är ett garantin 1 år.

Vad täcks av garantin ?

Garantin täcker inte reparation eller utbyte av produkter som orsakats av felaktig användning, olyckshändelse, ändringar, olämplig fysisk miljö eller driftsmiljö, felaktigt underhåll från kundens sida, eller fel som orsakats av en produkt som Flashbay Limited är inte ansvarig för. Fel eller oönskade funktioner är exkluderade om produkterna används med specialist eller skräddarsydd hårdvara eller mjukvara, eller använts i ett annat syfte än lagring av icke-kritisk data.

Har Flashbay garanti på alla sina produkter?

Alla produkter som visas på Flashbay webbplats garanteras vara fria från fel i material och utförande.

I vilka fall är garantin ogiltig?

Inköpsbevis eller transportdatum krävs för garantin ska gälla. Garantin blir ogiltig om utrustningen ändrats, använts felaktigt, skadats av misstag eller försummelse eller om komponenter felaktigt installerats/ersatts av användaren.