FAQ Flashbays garanti

Ger Flashbay garanti på alla produkter?
Ja, alla produkter som visas på Flashbays hemsida garanteras vara fria från defekter i material och utförande vid leveranstillfället.

Efter leverans, hur lång är garantiperioden för olika kategorier av produkter?
Se tabellen nedan som listar alla våra produktkategorier och deras garantiperioder.

Product Type Warranty Length
USB-minnen 10 år
Power 2 år
Audio 2 år
Drinkware 2 år
Gadgets 2 år
Pennor 1 år
Tygkassar 1 år
Kepsar 1 år
Anteckningsböcker 1 år
Tillbehör 1 år
Kläder
1 år

För Gåvoset gäller garantin för de enskilda föremålen i presentsetet separat enligt beskrivningen ovan.

Vad täcker inte garantin?
Garantin täcker inte reparation, utbyte eller byte av produkter där skadan är avsiktlig eller har orsakats av försummelse, felaktig användning, olycka, modifiering, olämplig fysisk miljö eller driftsmiljö, felaktigt underhåll eller fel som orsakats av en produkt som Flashbay inte är ansvarig för. Skador orsakade av normalt slitage (inklusive skador på tryck och varumärkning) är också uteslutet.

  • USB-minnen: Fel eller oönskad användning är utesluten när produkter används med specialiserad eller anpassad hårdvara eller mjukvara eller används i en annan applikation än allmän lagring av icke-kritisk data.
  • Drinkware: Skador orsakade av starka kemikalier, rengöringsmetoder och diskmaskiner är uteslutna.
  • Pennor: Bläckpatroner är en förbrukningsvara. Garantin gäller endast pennans kropp.
  • Tygkassar: Skador orsakade av överbelastning är uteslutna.
  • Kepsar: Förändringar i form förväntas vid upprepad användning och är utesluten.
  • Kläder: Förändringar i form förväntas vid upprepad användning och ingår inte i garantin. Blekning eller försämring av tryck efter upprepad tvätt ingår inte. Skador som orsakats av tvätt på annat sätt än i enlighet med angivna skötselanvisningar ingår inte.
  • Anteckningsböcker: Skador som orsakas av mat, dryck och/eller vätskespill eller allmän brist på omsorg täcks inte.