Twister

FAQFlashbays garanti

Hur länge gäller garantin?

Garantiperioden är 10 år för Flash-enheter och 2 år för alla andra produkter (utom påsar och munskydd) som börjar från inköpsdatumet som anges på fakturan eller kvittot. Munskydd undantas från garantin. 10 års Flash Drive-garanti gäller för beställningar som gjorts efter den 10 augusti 2009. Garantiperioden för beställningar som gjordes före det datumet är ett år.

Vad täcks av garantin ?

Garantin täcker inte reparation eller utbyte av produkter som orsakats av felaktig användning, olyckshändelse, ändringar, olämplig fysisk miljö eller driftsmiljö, felaktigt underhåll från kundens sida, eller fel som orsakats av en produkt som Flashbay Limited är inte ansvarig för. Fel eller oönskade funktioner är exkluderade om produkterna används med specialist eller skräddarsydd hårdvara eller mjukvara, eller använts i ett annat syfte än lagring av icke-kritisk data.

Har Flashbay garanti på alla sina produkter?

Alla produkter som visas på Flashbay webbplats garanteras vara fria från fel i material och utförande.

I vilka fall är garantin ogiltig?

Inköpsbevis eller transportdatum krävs för garantin ska gälla. Garantin blir ogiltig om utrustningen ändrats, använts felaktigt, skadats av misstag eller försummelse eller om komponenter felaktigt installerats/ersatts av användaren.