Tjänster Fil-lås/Dual Zone

Fil-lås / Dual Zone

Om du vill förhinda att slutanvändaren raderar filer från ett USB-minne behöver du Flashbay Dual Zone/fillås. Det förenar flexibiliteten med ett vanligt USB-minne med en ”Read only”-funktion, likt en CD-ROM. När du pluggar in USB-minnet i en dator kommer 2 ikoner att visas: en för en read-only CD-ROM del och en för en standard flyttbar enhet. Den låsta datan kommer att ligga på CD-ROM-delen, medan den andra delen är en flyttbar enhet och fungerar som ett vanligt USB-minne.


Din data
-R
Låst partition
CD-ROM del
USB-del
Ditt USB
-RW
Användarpartition