Twister
Vi har öppet som vanligt! Vårt säljteam och fabrik finns tillgängliga om du behöver assistans.

FAQHur installerar jag Autostartfunktionen?

Inställningar för AutoRun-funktionen och för låsta partitioner

1) Öppna din favorittextredigerare såsom Notepad.
2) Klipp ut och klistra in texten i rutan nedan i textredigeraren.

[AutoRun]
shellexecute=exempel.exe


3) Ersätt texten 'exempel.exe' med filnamnet du vill autostarta inklusive lämpligt filtillägg (t.ex. html, slideshow.ppt, portfolio.pdf etc). Om filnamnet innehåller spaces t.ex. företagets presentaion.ppt ersätt mellanslag med understreck, det vill säga företagets _presentaion.ppt.

Filen du vill autostarta kan också vara i en mapp och du kan då ange sökvägen. Du kan därför också autostarta en webbadress.

[AutoRun]
shellexecute=http://www.YourWebsiteAddress.com

4) Spara nu och namnge filen: Autorun.inf
5) Lägg den här filen till roten av USB-minnet, med filen du vill autostarta (och alla andra data).

OBS: Denna AutoRun metod fungerar med produkter som levereras av Flashbay.com, dock eventuellt inte med produkter som köpts på annat håll.
För en allmän översikt över autorun-funktioner kan du besöka vår avsedda USB Autorun sida, som även listar viktig information om oilka operativsystems kompatibilitet.

Använda en anpassad ikon eller ikonetikett

När USB-minnet är ipluggat i datorn kan du se det som en enhet under  'Min Dator'. Med automatik visas Windows standardikon, du kan dock lägga till din egen ikon (t ex en ikon från er företagslogotyp) och ett litet a little enhetsnamn under. Du kan göra detta genom att lägga till extra rader i AutoRun skriptet. Du måste även lägga till .ico filen till USB-minnet (i det här exemplet kallat company_logo.ico)

Code:
[AutoRun]
shellexecute=example.exe
icon=company_logo.ico
label=Company Presentation

Det är möjligt att ert företags IT-avdelning har en .ico fil tillgänglig. Om du behöver en måste du ha ett speciellt program (att skapa en 16 x 16 pixlar stor fil i ett standardprogram och namnge filen .ico kommer inte att fungera)

Operativsystemsupport för ikon och namn
Kommando Windows 2000 Windows XP SP3 Windows Vista Windows 7 Windows 8/8.1 Mac Command
Stöd för Icon yes yes yes yes Icon=xxx.ico
Stöd för Label   yes yes yes yes Label=xxx