Twister

FAQPowerbank Laddning

Här förklarar vi förhållandet mellan den angivna kapaciteten hos en powerbank i mAh och antalet gånger man kan ladda en mobil eller en surfplatta innan powerbanken måste laddas på nytt.

Powerbankens kapacitet

En powerbanks kapacitet anges i mAh (milliampere hours). Detta är ett mått på hur mycket laddning som finns i powerbanken. Industristandard är att ange den totala ackumulativa laddningen som finns lagrad i powerbankens battericeller som dens kapacitet.

Det antas ibland felaktigt att all laddning i powerbanken kan överföras till batteriet hos enheten som laddas utan några förluster.

I själva verket är det dock så att en del energi går förlorad när laddning överförs från powerbanken till en mobil eller surfplatta. Detta gäller för alla powerbanks, oavsett varumärke. Nedan är det guide för hur många kapaciteter du kan ladda innan Powerbanken måste laddas om igen.

Laddningstider *
4
3
2
1
13%
iPhone 8
9%
iPhone X
8%
iPhone 11
8%
Samsung S8
8%
Samsung S9
7%
Samsung S10
17%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
4
3
2
1
38%
iPhone 8
25%
iPhone X
22%
iPhone 11
23%
Samsung S8
23%
Samsung S9
20%
Samsung S10
49%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
4
3
2
1
83%
iPhone 8
56%
iPhone X
49%
iPhone 11
51%
Samsung S8
51%
Samsung S9
45%
Samsung S10
7%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
4
3
2
1
98%
iPhone 8
66%
iPhone X
58%
iPhone 11
60%
Samsung S8
60%
Samsung S9
53%
Samsung S10
26%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
4
3
2
1
14%
100%
iPhone 8
76%
iPhone X
67%
iPhone 11
69%
Samsung S8
69%
Samsung S9
61%
Samsung S10
46%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
4
3
2
1
27%
100%
iPhone 8
85%
iPhone X
74%
iPhone 11
77%
Samsung S8
77%
Samsung S9
68%
Samsung S10
63%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
4
3
2
1
67%
100%
iPhone 8
12%
100%
iPhone X
98%
iPhone 11
5%
100%
Samsung S8
5%
100%
Samsung S9
89%
Samsung S10
14%
100%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
4
3
2
1
89%
100%
iPhone 8
27%
100%
iPhone X
11%
100%
iPhone 11
15%
100%
Samsung S8
15%
100%
Samsung S9
5%
100%
Samsung S10
43%
100%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
4
3
2
1
97%
100%
iPhone 8
32%
100%
iPhone X
15%
100%
iPhone 11
20%
100%
Samsung S8
20%
100%
Samsung S9
5%
100%
Samsung S10
53%
100%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
4
3
2
1
27%
100%
100%
iPhone 8
52%
100%
iPhone X
33%
100%
iPhone 11
38%
100%
Samsung S8
38%
100%
Samsung S9
22%
100%
Samsung S10
91%
100%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
4
3
2
1
50%
100%
100%
iPhone 8
68%
100%
iPhone X
46%
100%
iPhone 11
52%
100%
Samsung S8
52%
100%
Samsung S9
34%
100%
Samsung S10
21%
100%
100%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
4
3
2
1
54%
100%
100%
iPhone 8
70%
100%
iPhone X
49%
100%
iPhone 11
54%
100%
Samsung S8
54%
100%
Samsung S9
36%
100%
Samsung S10
25%
100%
100%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
4
3
2
1
95%
100%
100%
iPhone 8
98%
100%
iPhone X
73%
100%
iPhone 11
79%
100%
Samsung S8
79%
100%
Samsung S9
58%
100%
Samsung S10
79%
100%
100%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
5
4
3
2
1
81%
100%
100%
100%
iPhone 8
55%
100%
100%
iPhone X
23%
100%
100%
iPhone 11
31%
100%
100%
Samsung S8
31%
100%
100%
Samsung S9
5%
100%
100%
Samsung S10
88%
100%
100%
100%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
8
7
6
5
4
3
2
1
91%
100%
100%
100%
100%
100%
iPhone 8
96%
100%
100%
100%
iPhone X
46%
100%
100%
100%
iPhone 11
59%
100%
100%
100%
Samsung S8
59%
100%
100%
100%
Samsung S9
16%
100%
100%
100%
Samsung S10
58%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 
Laddningstider *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
61%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
iPhone 8
10%
100%
100%
100%
100%
100%
iPhone X
46%
100%
100%
100%
100%
iPhone 11
62%
100%
100%
100%
100%
Samsung S8
62%
100%
100%
100%
100%
Samsung S9
8%
100%
100%
100%
100%
Samsung S10
76%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kindle
* Dessa laddningstider bör inte bryta ner batteriet i din smartphone, surfplatta eller e-bok och ska ses som en guide. Faktisk prestanda kan variera. 

Vad händer med den förlorade energin?

När laddningen/energin överförs från powerbanken till den anslutna enheten (exempelvis en mobil) uppstår energiförlust vid flera olika stadier:

1) De industristandardiserade cellerna som används i en powerbank har normalt 3.7 volt i output. Denna spänning måste ökas till 5 volt via powerbankens interna kretsar eftersom det är ett standarden för ett USB-gränssnitt. Engeriförlusten vid denna process är ca 10-15%.

2) När energin lämnar powerbanken så kommer det även att uppstå elektriskt motstånd i kabeln. Kabelns kvalité och längd har också en inverkan. En kabel som är en meter lång och av dålig kvalité kan ha väldigt högt elektriskt motstånd vilket resulterar i en stor energiförlust, jämfört med en kortare kabel av god kvalité.

3) När laddningen/energin når enheten som laddas så måste spänningen återigen konverteras, denna gång från 5 volt ned till ca 4 volt för att matcha enhetens interna batteri. Denna konvertering leder till ytterligare energiförlust.

4) Egenskaperna hos kretsarna i din anslutna enhet kan påverka hur mycket energi som går förlorat vid detta stadie. Om din enhet har en snabb laddningsfunktion är det sannolikt att laddningen kommer att vara mindre effektiv, eftersom hastighet prioriterats över effektivitet. Enheter av lägre kvalité tenderar att vara mindre effektiva på energikonvertering, även vid normala laddningshastigheter.

5) Slutligen så kan batteriets kvalité och livslängd påverka hur mycket energi som kan upptas. Om din telefon till exempel är 1-2 år gammal så laddas den sannolikt inte lika effektivt som en nyare telefon med ett batteri som inte laddats lika många gånger. Varje laddning innebär att nästa laddning blir något mindre effektiv och över tid så kan det resultera i stora energiförluster.

Powerbank med Tryck

Vad händer med den förlorade energin?

Energi "förloras" i form av värme och det är därför enheter som laddas ofta blir väldigt varma. Alla våra powerbanks har fler säkerhetsfunktioner, varav en är överhettningsskydd vilket innebär att powerbanken stängs av om den blir för varm.

Har du fortfarande frågor?

Vi finns här för att hjälpa. Ring baral (650) 938-3500 (US) eller kontakta oss via denna sida.