Twister

FAQVad är WEEE?

WEEE är en förkortning av "Waste Electrical and Electronic Equipment". WEEE föreskrifter reglerar omhändertagande av denna typ av avfall.

Vilka är WEEE förordningar?

WEEE-direktivet anges följande:

avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE ) föreskrifter gäller för elektriska och elektroniska produkter (EEE) i de kategorier som anges nedan med en spänning på högst 1000 volt växelström eller upp till 1500 volt likström.
  • Stora hushållsapparater
  • Små hushållsapparater
  • IT-och telekommunikationsutrustning
  • Hemutrustning
  • Belysningsarmatur
  • Elektriska och elektroniska verktyg
  • Leksaker samt fritids-och sportutrustning
  • Medicinteknisk utrustning
  • Övervakning och kontroll av utrustning
  • Automatisk dispensers.

Flashbay's ansvar som tillverkare:

WEEE direktiv anges följande:

Om du producerar elektrisk och elektroniska produkter (EEE) måste du markera alla dina varor med den överkorsade soptunnan. Detta måste vara ett synligt, lättläst och permanent märkning på produkten. Detta kommer att bidra separat avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) från andra avfallsflöden. Endast i undantagsfall när produkten är alldeles för liten kan denna märkning skall tryckas på förpackningen, bruksanvisningen eller medföljande garanti. Denna märkning skall också innehålla en producent varumärke som lätt identifierar tillverkaren av utrustning (detta är normalt en logotyp eller varumärke) tjock bar nedanför soptunns symbolen för att visa att produkten släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005.