Twister

FAQVad är ett virtuellt prov?

Ett virtuellt prov är ett elektroniskt dokument (vanligen i pdf-format) som vi kan leverera för att illustrera hur din logotyp/detaljer skulle se ut på en viss produkt.

Klicka på bilden för att se ett exempel på virtuellt prov:

flash_drive_supplier

Vi erbjuder virtuella prover som en fri service och syftet är att få dem till dig via e-post inom 1-2 timmar efter att vi har mottagit din logotyp (mån-fre 9 till 6). Det finns inget krav på beställning, men om du vill gå vidare med en order, representerar ditt virtuella prov grunden till vår process. Om du funderar på en order är det därför viktigt att kontrollera att du är nöjd med de prov/ prover vi skickar och att du begär så många ändringar som behövs:

Checklista virtuella prover:
  • Stavningen av all text, webbadress etc
  • Placering av logotyp / text
  • Storlek logotyp / text
  • Pantone ® färg referenser (om de är specificerade)
  • Avvikelser i logotyputseende
  • Kontrollera ditt företags varumärke

Vänligen obsevera att den här listan bara är ett förslag på checklista och inte uttömmande. När ett virtuellt prov bekräftats och gorkänts med en order, börja vi med bearbetningen och ansvarar då inte för fel i slutresultatet.

Hur efterfrågar jag ett virtuellt prov?

Börja med att fylla i detta formulär

Återförsäljare: Som en del av vår service till återförsäljare ser vi till att virtuella prov för återförsäljare inte bär Flashbays logotyp eller någon annan hänvisning till vårt företag.