Twister

FAQHur mycket data ryms på ett USB-minne?

Det beror på förmågan hos ditt USB minne. Välj en kapacitet:


Ditt 2GB USB minne eller solid state drive har 1905MB (1.86GB) tillgänglig för användarlagring (resterande 143MB används av USB minnet för att lagra firmware väsentliga för driften). Detta innebär att du kan lagra:

952 bilder:


or 476 MP3s:


or 3.81 långfilmer i Mpeg fomat:
    


Anmärkning: På bilden ovan utgås från att den genomsnittliga fotostorleken är 2MB, den genomsnittliga MP3-storleken 4MB och den genomsnittliga filmstorleken är 500MB. Exemplen på utrymme som används av USB minne för firmware lagring härrör från det historiska genomsnittet av enheter vi har levererat tidigare men det kan avvika från USB minne vi levererar i framtiden eller från de från andra tillverkare.